Eén van de grootste binnenhavens van Nederland

De haven van Nijmegen is als één van de grootste binnenhavens van Nederland hét logistiek knooppunt tussen Rotterdam en Duitsland én een stimulator van duurzame economische ontwikkelingen. Door de gunstige ligging aan de rivier de Waal, de directe aansluiting op het Maas-Waalkanaal en de omliggende snelwegen A50 en A73 heeft de haven van Nijmegen uitstekende verbindingen met de zeehavens en het Duitse achterland. Nijmegen is een logistieke hotspot en beschikt over een multimodaal vervoerssysteem via weg, water en spoor. Vanwege de unieke ligging aan het Maas-Waalkanaal is het bedrijventerrein zowel via de Waal als via de Maas bereikbaar. Bij lagere waterstanden op de Waal kunnen dieper geladen schepen de kanaalhavens altijd bereiken via de Maas. Het Maas-Waalkanaal kent, in tegenstelling tot de Waal, een gereguleerd waterpeil en is toegankelijk voor vierlaags containervaart.

Faciliteiten

In één oogopslag een overzicht van diverse faciliteiten, zoals walstroom, drinkwater en afval.

In één oogopslag een overzicht van diverse faciliteiten, zoals walstroom, drinkwater en afval.

Lees Meer

Havendienst

In één oogopslag hoe te handelen bij een bezoek aan de haven of bij een noodgeval én informatie over de tarieven havengeld.

In één oogopslag hoe te handelen bij een bezoek aan de haven of bij een noodgeval én informatie over de tarieven havengeld.

Lees Meer

Bedrijven

In één oogopslag de bedrijven die gevestigd zijn in de haven én actief zijn in het havengebied.

In één oogopslag de bedrijven die gevestigd zijn in de haven én actief zijn in het havengebied.

Lees Meer

Aqualink

In één oogopslag meer informatie over dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland.

In één oogopslag meer informatie over dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland.

Lees Meer

Port of Nijmegen in cijfers

0
MILJOEN TON OVERSLAG
0
CONTAINERS PER JAAR
0
ARBEIDSPLAATSEN
0
MILJOEN TOEGEVOEGDE WAARDE
Meer cijfers

Historie

Na de Tweede wereldoorlog wordt gewerkt aan herstel van de industrie. In 1952 wordt de eerste havenarm aan het Maas-Waalkanaal geopend en rondom deze haven het eerste “natte” industrieterrein van Nijmegen uitgegeven. In 1957 wordt een tweede havenarm opgeleverd. In 1980 is de openbare loskade aan de Westkanaaldijk gebouwd en vanaf 2012 wordt deze openbare kade met een lengte van 170 meter geëxploiteerd door Daanen-Shipping & Logistics.

Impressie van de haven

BEKIJK ALLE IMPRESSIES

Deutsche fassung

English version

Goederenoverslag

De haven van Nijmegen is een van de grotere binnenhavens van Nederland. Jaarlijks lossen
en laden 950 schepen rond de 1 miljoen ton goederen in de kanaalhavens. Die overslag
bestaat vooral uit schroot, zand en grind, diervoeders, plantaardige oliën, biodiesel, heftrucks
en transformatoren. Sinds 2014 is het voor zeegaande schepen ook wel coasters genoemd
mogelijk om ook in Nijmegen te laden en te lossen. Nijmegen heeft Daanen Shipping &
Logistics, containerterminal BCTN en Koole Tankstorage Nijmegen een certificaat verleend
voor ontvangst van zeegaande schepen.

Nieuwsberichten

Vanwege overlast is de toegang via de Veemarkt naar de Waalkade en autoafzetplaats in Nijmegen voor langere duur gesloten voor niet-bestemmingsverkeer. Uitzonderingen zijn opvarenden van binnenvaartschepen en toeleveranciers. Tussen 00.00 en 15.00 uur mogen deze gewoon gebruik maken van de Waalkade en autoafzetplaats mits men daadwerkelijk bij een schip moet zijn. Tussen 15.00 en 24.00 uur staan er verkeersregelaars bij de toegang naar de Waalkade, men dient zich daar te melden en aan te geven dat men bij een schip moet zijn. Toeleveranciers kunnen het best zich vooraf aanmelden bij de Havendienst zodat hun komst bekend is. Deze beperkingen gelden niet voor de hulpdiensten.

Stuurgroep Port of Nijmegen opgericht

Zoals mogelijk bij u bekend heeft een aantal ondernemers van de waterge- en verbonden bedrijven, ruim 3 jaar geleden, als werkgroep de handschoen opgepakt om het Noord-Oost havengebied te optimaliseren. Er is sindsdien veel gebeurd. Een stimulerende samenwerking met gemeentelijke instanties, de gezamenlijke roep om meer economische activiteiten én de verbeteringen en wensen in het gebied die daartoe noodzakelijk zijn, hebben ertoe geleid een volgende fase in te slaan.

Lees verder

Sluis Weurt

De sluis Weurt krijgt vanaf 2020 een stevige onderhoudsbeurt. Hierdoor wordt gezorgd dat de sluis de komende jaren beschikbaar en veilig is. In het 3e kwartaal 2021 staat het renoveren hefdeur midden en hefdeur kanaalzijde sluis Weurt (westkolk) op het programma. Voor een volledig overzicht over het onderhoud, hinder en maatregelen raadpleeg de website van Rijkswaterstaat.

Vestigen

Bedrijventerrein Noord- en Oostkanaalhavens is één van de weinige terreinen in Nijmegen waar zwaardere industrie is gevestigd en kent een mengeling van verschillende bedrijven: productie, recycling, energiewinning, scheepsreparatie en logistiek en een enkele detailhandelsvestiging. Voor de economie van Nijmegen en de regio is het behoud van deze bedrijfsactiviteiten van belang vanwege de aanwezigheid van praktijkgeschoolde arbeid in de zwaardere industrie en de daaraan gerelateerde sectoren. Vanwege de unieke ligging aan het Maas-Waalkanaal is het bedrijventerrein zowel via de Waal als via de Maas bereikbaar. Bij lagere waterstanden op de Waal kunnen dieper geladen schepen de kanaalhavens altijd bereiken via de Maas. Het Maas-Waalkanaal kent, in tegenstelling tot de Waal, een gereguleerd waterpeil en is toegankelijk voor vierlaags containervaart. Bedrijventerrein Noord- en Oostkanaalhavens biedt ruimte aan watergebonden activiteiten. Wilt u zich ook vestigen in Port of Nijmegen? Neemt u dan contact op met onze accountmanager: m1.marcusse@nijmegen.nl