Port of Nijmegen bestaat uit de volgende havengebieden:

Oost-Kanaalhavens: dé industriehaven van Nijmegen voor de overslag van goederen en reparatie van schepen. Twee havenarmen, gelegen aan het Maas-Waalkanaal en geschikt voor schepen met een maximale diepgang van 3,20 meter. Aanmelden bij Havendienst Nijmegen, telefoon: +31(0)6-46195473 / VHF 12.

Loswal Westkanaaldijk: openbare laad- en loskade met een lengte van 170 meter. Aanmelden bij Daanen Shipping & Logistics, telefoon: +31(0)24-3775830

Ligplaatsen bij sluis Weurt: Deze ligplaatsen zijn in beheer bij Rijkswaterstraat. Aanmelden bij RWS sluis Weurt, telefoon +31(0)88-7974020 / VHF 4.

Noord-Kanaalhaven: overslaghaven van de voormalige kolencentrale.

Containerterminal BCTN: overslag en opslag van containers. Aanmelden via BCTN, telefoon +31(0)24-3333174.

Waalhaven: aanlegplaats voor binnenvaart (bodemhoogte +NAP 3.50 meter) en thuishaven voor KSCC Schipperscentrum en woonschepen met ligplaatsvergunning. Aanmelden bij Havendienst Nijmegen, telefoon: +31(0)6-46195473 / VHF 12.

Waalkade Autosteiger: auto afzetplaats nabij de spoorbrug (lengte 135 meter, max. 15 minuten en 2 blauwe kegels). Aanmelden bij RWS Verkeerspost Nijmegen / VHF 4.

Waalkade: aanlegplaats voor cruisevaart en overige binnenvaart. Aansluiten walstroom verplicht. Aanmelden bij Havendienst Nijmegen, telefoon: +31(0)6-46195473 / VHF 12.

Lindenberghaven: aanlegplaats voor pleziervaart (steiger noordzijde) en historische schepen (steiger zuidzijde). Pleziervaartuigen mogen maximaal 2 x 24 uur gebruik maken van een ligplaats. Aansluiten walstroom verplicht, kosten elektra en drinkwater voor pleziervaart in liggeld verwerkt.

’t Meertje: haven voor woonschepen met ligplaatsvergunning. Toestemming voor toegang met gemotoriseerde vaartuigen bij Havendienst Nijmegen, telefoon: +31(0)6-46195473 / VHF 12.

Walstroom

In de haven van Nijmegen zijn walstroomaansluitingen beschikbaar voor cruise- en vrachtschepen en pleziervaartuigen die afmeren in de Waalhaven, aan de Waalkade en in de Lindenberghaven. In deze havengebieden geldt een generatorverbod als walstroom beschikbaar is.

Waalhaven

Waalhaven: bij het hoogwatersteiger 1 stroomkast met 4 x 32A en 6 x 63A aansluitingen. Deze aansluitingen worden door de Havendienst bij gebruik geactiveerd. U betaalt € 0,27 per afgenomen kWh. Facturatie loopt via Gemeente Nijmegen.

Waalkade

3 stroomkasten met in elke kast 1 x 400A / 2 x 125A / 2 x 63A / 2 x 32A / 2 x 16A. U dient hiervoor een account te hebben bij Involtum. Heeft u dat niet dan kunt u dat aanmaken via https://walstroom.eu/nl/ . U betaalt € 0,27 per afgenomen kWh. Facturatie loopt via Involtum.

Lindenberghaven

Gebruik van walstroom door pleziervaartuigen is verplicht. De kosten voor elektra (en drinkwater) zijn in het liggeld verwerkt. Alle pleziervaartuigen kopen een ligplaatskaartje bij de automaat op de steiger aan de noordzijde.

Walstroom

In de haven van Nijmegen zijn walstroomaansluitingen beschikbaar voor cruise- en vrachtschepen en pleziervaartuigen die afmeren in de Waalhaven, aan de Waalkade en in de Lindenberghaven. In deze havengebieden geldt een generatorverbod als walstroom beschikbaar is.

Waalhaven

Waalhaven: bij het hoogwatersteiger 1 stroomkast met 4 x 32A en 6 x 63A aansluitingen. Deze aansluitingen worden door de Havendienst bij gebruik geactiveerd. U betaalt € 0,27 per afgenomen kWh. Facturatie loopt via Gemeente Nijmegen.

Waalkade

3 stroomkasten met in elke kast 1 x 400A / 2 x 125A / 2 x 63A / 2 x 32A / 2 x 16A. U dient hiervoor een account te hebben bij Involtum. Heeft u dat niet dan kunt u dat aanmaken via https://walstroom.eu/nl/ . U betaalt € 0,27 per afgenomen kWh. Facturatie loopt via Involtum.

Lindenberghaven

Gebruik van walstroom door pleziervaartuigen is verplicht. De kosten voor elektra (en drinkwater) zijn in het liggeld verwerkt. Alle pleziervaartuigen kopen een ligplaatskaartje bij de automaat op de steiger aan de noordzijde.

Drinkwater

Drinkwater is verkrijgbaar bij drinkwaterpunten aan de Waalkade en in de Lindenberghaven.

Waalkade: alleen mogelijk via een eigen Storz standpijp en toestemming van de Havendienst Nijmegen, telefoon: +31(0)6-46195473 / VHF 12. U betaalt € 2,20 per afgenomen kuub. Facturatie loopt via de Gemeente Nijmegen.

Drinkwater Lindenberghaven: drinkwaterpunt voor pleziervaartuigen aanwezig.

Voor de levering van drinkwater, brandstof en scheepsbenodigdheden kunt u ook terecht bij Neptun Heijmen Bunkerstation Nijmegen aan de Havenweg 18, telefoon: +31 (0)24-3774852.

Drinkwater

Drinkwater is verkrijgbaar bij drinkwaterpunten aan de Waalkade en in de Lindenberghaven.

Waalkade: alleen mogelijk via een eigen Storz standpijp en toestemming van de Havendienst Nijmegen, telefoon: +31(0)6-46195473 / VHF 12. U betaalt € 2,20 per afgenomen kuub. Facturatie loopt via de Gemeente Nijmegen.

Drinkwater Lindenberghaven: drinkwaterpunt voor pleziervaartuigen aanwezig.

Voor de levering van drinkwater, brandstof en scheepsbenodigdheden kunt u ook terecht bij Neptun Heijmen Bunkerstation Nijmegen aan de Havenweg 18, telefoon: +31 (0)24-3774852.

Afval

Er zijn in de haven van Nijmegen geen mogelijkheden voor de afgifte van huisvuil. Voor de afgifte van bilgewater, olie- en vethoudend afval, niet-oliehoudend KGA en restafval kunt u contact opnemen met de Milieuboot Nijmegen, telefoon: +31 (0)6-53969546.

Afval

Er zijn in de haven van Nijmegen geen mogelijkheden voor de afgifte van huisvuil. Voor de afgifte van bilgewater, olie- en vethoudend afval, niet-oliehoudend KGA en restafval kunt u contact opnemen met de Milieuboot Nijmegen, telefoon: +31 (0)6-53969546.