Nieuws2021-11-24T22:05:52+00:00

Werkzaamheden sluis

I.v.m. werkzaamheden:

  • Stremming Westkolk Sluis Weurt van 20 september 2022 07.00 uur tot 30 september 2022 23.00 uur
  • Stremming Oostkolk Sluis Weurt van 19 juli 2022 07.00 uur tot 22 juli 2022 23.00 uur

Rondvaart door de binnenhaven op 14 mei 2022

Ook benieuwd naar de binnenhaven van Nijmegen? Tijdens de open dag op bedrijventerrein TPN-West is het mogelijk om tijdens een rondvaart door de binnenhaven meer te weten over de bedrijven die liggen aan de haven en de historie. Kijk op www.tpnwest.nl voor wat er allemaal te doen is tijdens deze open dag en de rondvaart door de binnenhaven. Een unieke kans die u niet wilt missen!

Sluis Weurt

De sluis Weurt krijgt vanaf 2020 een stevige onderhoudsbeurt. Hierdoor wordt gezorgd dat de sluis de komende jaren beschikbaar en veilig is. In het 3e kwartaal 2021 staat het renoveren hefdeur midden en hefdeur kanaalzijde sluis Weurt (westkolk) op het programma. Voor een volledig overzicht over het onderhoud, hinder en maatregelen raadpleeg de website van Rijkswaterstaat.

Stuurgroep Port of Nijmegen opgericht

Zoals mogelijk bij u bekend heeft een aantal ondernemers van de waterge- en verbonden bedrijven, ruim 3 jaar geleden, als werkgroep de handschoen opgepakt om het Noord-Oost havengebied te optimaliseren. Er is sindsdien veel gebeurd. Een stimulerende samenwerking met gemeentelijke instanties, de gezamenlijke roep om meer economische activiteiten én de verbeteringen en wensen in het gebied die daartoe noodzakelijk zijn, hebben ertoe geleid een volgende fase in te slaan.

Toegang via Veemarkt naar Waalkade afgesloten

Vanwege overlast is de toegang via de Veemarkt naar de Waalkade en autoafzetplaats in Nijmegen voor langere duur gesloten voor niet-bestemmingsverkeer. Uitzonderingen zijn opvarenden van binnenvaartschepen en toeleveranciers. Tussen 00.00 en 15.00 uur mogen deze gewoon gebruik maken van de Waalkade en autoafzetplaats mits men daadwerkelijk bij een schip moet zijn. Tussen 15.00 en 24.00 uur staan er verkeersregelaars bij de toegang naar de Waalkade, men dient zich daar te melden en aan te geven dat men bij een schip moet zijn. Toeleveranciers kunnen het best zich vooraf aanmelden bij de Havendienst zodat hun komst bekend is. Deze beperkingen gelden niet voor de hulpdiensten.

Ga naar de bovenkant