Onze ambitie: 0 Emissie

Walstroom

In de haven van Nijmegen zijn walstroomaansluitingen beschikbaar voor cruise- en vrachtschepen en pleziervaartuigen die afmeren in de Waalhaven, aan de Waalkade en in de Lindenberghaven. In deze havengebieden geldt een generatorverbod als walstroom beschikbaar is.

Gemeente Nijmegen stimuleert ook openbaar toegankelijke walstroom op private kades. Inmiddels is walstroom ook beschikbaar op de private kades van APN en EKI.

Onze ambitie: 0 Emissie

Walstroom

In de haven van Nijmegen zijn walstroomaansluitingen beschikbaar voor cruise- en vrachtschepen en pleziervaartuigen die afmeren in de Waalhaven, aan de Waalkade en in de Lindenberghaven. In deze havengebieden geldt een generatorverbod als walstroom beschikbaar is.

Gemeente Nijmegen stimuleert ook openbaar toegankelijke walstroom op private kades. Inmiddels is walstroom ook beschikbaar op de private kades van APN en EKI.

Green Award

Port of Nijmegen is een binnenhaven met een Green Award erkenning. Gemeente Nijmegen verleent een korting van 15% op haven- en overslaggelden, als een schip ook een Green Award erkenning heeft. Meer informatie: https://www.greenaward.org

Green Award

Port of Nijmegen is een binnenhaven met een Green Award erkenning. Gemeente Nijmegen verleent een korting van 15% op haven- en overslaggelden, als een schip ook een Green Award erkenning heeft. Meer informatie: https://www.greenaward.org

Schone scheepvaart, emissievrije haven

De gemeente Nijmegen heeft een vergunning verleend voor de realisatie van een (bio-)LNG bunkerlocatie voor schepen op het terrein van de voormalige kolencentrale. Deze duurzame bunkerlocatie is nog niet gerealiseerd.

Sinds 2017 neemt gemeente Nijmegen deel in CLINSH. CLINSH is een Europees consortium dat schone binnenvaarttechnieken promoot. In CLINSH werken publieke en private organisaties samen, ondersteund door een Europese LIFE-subsidie. Het hoofddoel van CLINSH is het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stedelijke omgeving door het versnellen van emissiereducties in de binnenvaart.

Klik hier voor meer info

Gemeente Nijmegen werkt samen met lokale bedrijven aan de test en realisatie van een Energy Transshipment Hub, een laad- en wisselstation voor batterijcontainers voor elektrisch aangedreven schepen.

Gemeente Nijmegen ondertekende samen met partijen uit de maritieme sector en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Nederlandse Green Deal Binnenvaart. In deze deal is afgesproken dat de binnenvaart in 2050 emissievrij en klimaatneutraal zal zijn.

Samen met het Rijk, provincies en andere gemeenten tekende Gemeente Nijmegen ook het Schone Lucht Akkoord. Binnen dit akkoord neemt gemeente Nijmegen deel aan de pilot Schone Havens, gericht op de realisatie van nieuwe walstroomvoorzieningen, duurzame aanbesteding en inkoop van producten en diensten in de binnenhaven, maatregelen gericht op zero emissie in de binnenhaven en de opzet van een EU-fonds.

Schone scheepvaart, emissievrije haven

De gemeente Nijmegen heeft een vergunning verleend voor de realisatie van een (bio-)LNG bunkerlocatie voor schepen op het terrein van de voormalige kolencentrale. Deze duurzame bunkerlocatie is nog niet gerealiseerd.

Sinds 2017 neemt gemeente Nijmegen deel in CLINSH. CLINSH is een Europees consortium dat schone binnenvaarttechnieken promoot. In CLINSH werken publieke en private organisaties samen, ondersteund door een Europese LIFE-subsidie. Het hoofddoel van CLINSH is het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stedelijke omgeving door het versnellen van emissiereducties in de binnenvaart.

Klik hier voor meer info

Gemeente Nijmegen werkt samen met lokale bedrijven aan de test en realisatie van een Energy Transshipment Hub, een laad- en wisselstation voor batterijcontainers voor elektrisch aangedreven schepen.

Gemeente Nijmegen ondertekende samen met partijen uit de maritieme sector en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Nederlandse Green Deal Binnenvaart. In deze deal is afgesproken dat de binnenvaart in 2050 emissievrij en klimaatneutraal zal zijn.

Samen met het Rijk, provincies en andere gemeenten tekende Gemeente Nijmegen ook het Schone Lucht Akkoord. Binnen dit akkoord neemt gemeente Nijmegen deel aan de pilot Schone Havens, gericht op de realisatie van nieuwe walstroomvoorzieningen, duurzame aanbesteding en inkoop van producten en diensten in de binnenhaven, maatregelen gericht op zero emissie in de binnenhaven en de opzet van een EU-fonds.